แผนงานอาชีวอนามัยฯ ปี55
วันที่โพส 4 ก.พ. 55 23:23:55

 • ชุดผจญเพลิงสำหรับกิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) จาก บ.เซาเทิร์นเซฟตี้ จก.
 • แผนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี2555
 • 25กพ.55 กิจกรรมอบรมความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนโดยจป.วิชาชีพ
 • จป.วิชาชีพ ของหจก.ทุ่งนุ้ยศิลาทอง นางสาวฝาตีเม๊าะ สังข์ขาว
 • 25กพ.55 กิจกรรมอบรมความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนโดยจป.วิชาชีพ
 • 25กพ.55 กิจกรรมอบรมความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนโดยจป.วิชาชีพ
 • พนักงานแต่ละแผนกวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
 • พนักงานแต่ละแผนกวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
 • 25กพ.55 กิจกรรมอบรมความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนโดยจป.วิชาชีพ
 • พนักงานแต่ละแผนกวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
 • 25กพ.55 กิจกรรมอบรมความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนโดยจป.วิชาชีพ
 • พนักงานแต่ละแผนกวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
 • คุณชยพล กังพานิช วิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
 • คุญธัญญะ ลิ่มสกุล วิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) จาก บ.เซาเทิร์นเซฟตี้ จก.
 • รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) จาก บ.เซาเทิร์นเซฟตี้ จก.
 • ผ่านการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร โดยคุณชิดชัย บุญรัตน์วิทยากรจาก บ.เซาเทิร์นเซฟตี้ จก.
 • กิจกรรมปลุกยักษ์KYT @ทุ่งนุ้ยศิลาทอง9พ.ค.55
 • 9พ.ค.55กิจกรรม KYTร่างกายพร้อม อุปกรณ์พร้อม จิตใจพร้อม
 • ทุ่งนุ้ยทำได้ กับกิจกรรม KYT โดย จป.ฟาร์9พ.ค.55
 • อุบัติเหตุเป็นศูนย์ กิจกรรมเตือนสติเตือนใจ9พ.ค.55
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ปอดดี หูดี รับฟรีฟรี เสื้อแจ็คเก็ต 2555
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • ขอขอบคุณ คุณบุญทรง แจ่มศรี จนท.สาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometer)
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • ขอขอบคุณ คุณอลิฟ บาหลัง (หมอเดียร์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลทุ่งนุ้ย
 • พี่อ้วน พนง.ขับรถเจาะ
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 อาซีด พนง.ซ่อมบำรุง
 • กดไลค์ให้เลย
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • 28.6.55 ทดสอบสมรรถภาพปอดพนักงาน โดย สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล
 • การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ปีละ 1 ครั้ง
 • เลือก Package 1 ครอบคลุมทุกบริการ
 • กล้องส่องความร้อน ที่ตู้ MDB
 • จุดที่มีอุณหภูมิสูง
 • ทำความสะอาดจุดต่อสายหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ฉีดล้างลูกถ้วย โดยรถน้ำทุ่งนุ้ยศิลาทอง
 • ทีมงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้
 • เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน Insulation Tester
 • ทำความสะอาด Air Circuit Breaker
 • 18 ก.ย. 55 กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 55
 • 10 ต.ค. 55 กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ประจำปี 55
 • 3 ธ.ค.55 ตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน (แสงสว่าง ความร้อน เสียง และฝุ่น) ประจำปี 2555 ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พ.ศ.2549
 • 3 ธ.ค.55 ตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน (แสงสว่าง ความร้อน เสียง และฝุ่น) ประจำปี 2555 ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พ.ศ.2549
 • 3 ธ.ค.55 ตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน (แสงสว่าง ความร้อน เสียง และฝุ่น) ประจำปี 2555 ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พ.ศ.2549
 • 3 ธ.ค.55 ตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน(แสงสว่าง ความร้อน เสียง และฝุ่น)ประจำปี2555 ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย พ.ศ.2549
 • 7 ธ.ค.55 ซ้อมอพยพและหนีไฟ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี55
 • 7 ธ.ค.55 ซ้อมอพยพและหนีไฟ ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี55
 • 7 ธ.ค.55(บ่าย) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามแผนงานอาชีวอนามัยและควาปลอดภัยปี55
 • 7 ธ.ค.55(บ่าย) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามแผนงานอาชีวอนามัยและควาปลอดภัยปี55
 • 7 ธ.ค.55 (บ่าย) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามแผนงานอาชีวอนามัยและควาปลอดภัยปี55
 • 7 ธ.ค.55 (บ่าย) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามแผนงานอาชีวอนามัยและควาปลอดภัยปี 55
 • ส่วนหนึ่งของพนักงานทุ่งนุ้ยศิลาทองที่ผลปอดดี หูดี และได้เป็นเจ้าของเสื้อแจ็คเกตสุดเท่ห์
 • ส่วนหนึ่งของพนักงานทุ่งนุ้ยศิลาทองที่ผลปอดดี หูดี และได้เป็นเจ้าของเสื้อแจ็คเกตสุดเท่ห์